Spremenjena prometna ureditev v semaforiziranem križišču Alpske ceste in državne ceste "Lesce-Bled

15. 10. 2021 Boštjan L.
Delna
izvajanje gradbenih del
3710-0082/2021
Obvoz bo urejen po vzporedni deviaciji državne cest.
18.10.2021 00:00 - 05.11.2021 23:59