Sklep o spremembi periodičnosti izhajanja časopisa Občine Radovljica Deželne novice

Predpisi, ki so podlaga za sprejem