Krajevna skupnost Mošnje

040 719 499
Dušan Jelovčan, predsednik
Mošnje 41, 4240 Radovljica