Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ v občini Radovljica za leto 2006