Analiza poslovnih con v občini Radovljica, november 2007