Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi prvih sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za Centralno čistilno napravo (severni del)

10.08.2018 Boštjan L.
10.08.2018
Javna naznanila in razgrnitve
09.10.2018 do 00:00
3505-0005/2018
01.08.2018
Tanja Frelih Egart