Operacije CLLD - projekti razvoja podeželja

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
V teku
januar 2018
v trajanju

Podatki o financiranju