Obnova ceste, opornega zidu in komunalne infrastrukture na Gubčevi ulici

10.10.2019 Manca Š. M.