Prijava rednega obratovalnega časa gostinskega obrata / kmetije

Oddaj vlogo

Opis postopka