Prijava podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata / kmetije

Načini oddaje

Ne

Opis postopka