Vloga za izdajo potrdila o spremembi namembnosti zemljišča (po 139. členu ZUJF)

Opis postopka

Stroški v postopku