Vloga za izdajo potrdila o spremembi namembnosti zemljišča (po 139. členu ZUJF)

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka