Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste oz. soglasja k projektnim rešitvam

Opis postopka