Vloga za izdajo potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice občine-naravni spomenik

Stroški v postopku