Vloga za izdajo potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice občine-kulturni spomenik

Stroški v postopku