Pojasnilo glede pobud za spremembo namenske rabe prostora v Prostorskem redu občine Radovljica

Načini oddaje

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku