Pojasnilo glede pobud za spremembo namenske rabe prostora v Prostorskem redu občine Radovljica

Opis postopka