6. redna seja občinskega sveta

31. 5. 2015
Seja je potekala dne 26.09.1999

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana občine (21/99)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni regijski vestnik (08.06.1999)
Datum sprejetja: 26.05.1999
Začetek veljavnosti: 16.06.1999
Konec veljavnosti: 09.06.2012
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Radovljica (4/99)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni regijski vestnik (12.02.1999)
Datum sprejetja: 26.09.1999
Začetek veljavnosti: 20.02.1999
Konec veljavnosti: 06.04.2019