Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Miran Rems
  • Jernej Kolman
  • Branko Fajfar
  • Vojka Jesenko
  • Darko Marolt

Mandatno obdobje 2018 do 2022

17.06.2020 ob 15.30
08.06.2020 ob 18.00
27.05.2020 ob 15.00
18.05.2020 ob 20.00
09.03.2020 ob 19.00
13.01.2020 ob 19.00
02.12.2019 ob 20.00
03.06.2019 ob 19.00
08.04.2019 ob 20.00
11.03.2019 ob 18.00
21.01.2019 ob 18.00
07.01.2019 ob 20.00
18.12.2018 ob 19.00