Gradnja kanalizacije in vodovoda v Kamni Gorici – 1. Faza

EU projekti
586.447,95 EUR
V teku
Povezava
Kamna Gorica, 4245 Kropa