Projekt: »Oskrba s pitno vodo Kamna Gorica«

521.936,06 €
EU projekti
213.908,22 €
V teku
Povezava
Kamna Gorica, 4245 Kropa

Podatki o financiranju