27. seja občinskega sveta

21. 9. 2022 Klemen Š.
Seja je potekala dne 28.09.2022 ob 16.00
Dokumenti, priloge Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
Audio, video posnetki Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
0 – Razprava o dnevnem redu
1 – točka I. Potrditev zapisnika 26. seje
2 – točka II.a Imenovanje direktorice Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica
3 – točka II.b Izvolitev 4 predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnikov lokalnih interesov – elektorjev
4 – točka II.c Določitev kandidata za člana državnega sveta
5 – točka III. Sklep o spremembi načrta razvojnih programov Občine Radovljica za obdobje 2022-2025
6 – točka IV. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2022 – rebalans II – hitri postopek
7 – točka V. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč pbmočja OPPN za območje osrednjih površin RA 86 Radovljica, Za Gradnikovo (RRC9 in merilih za odme
8 – točka VI. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v občini Radovljica za program ginekologije – hitri postopek
9 – točka VII. Odlok o razveljavitvi Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Radovljica – skrajšani postopek
10 – točka VIII. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje čistih stanovanjskih površin DV 07 – Dvorska vas Opekarna
11 – točka IX. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Radovljica
12 – točka X. Poročila nadzornega odbora
13 – točka XI. Premoženjsko pravne zadeve
14 – točka XII. Pobude in vprašanja