Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste - nov cestni priključek

Organizacijska enota