3. seja občinskega sveta

18. 1. 2023 Klemen Š.
Seja je potekala dne 25.01.2023 ob 16.00
Dokumenti, priloge Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
Seje delovnih teles
Klikni tukaj za prikaz prilog
Prenesi vse kategorije dokumentov
Audio, video posnetki Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
0 – Razprava o dnevnem redu
1 – točka I. Potrditev zapisnika 2. redne seje
2 – točka II. Predlog Občine Radovljica za imenovanje v Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje
3 – točka III. Osnutka Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2023 in 2024
4 – točka IV. Osnutek Odloka o sedmih spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda občine Radovljica
5 – točka V. Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje prostorske enote LE 08 – Lesce Lipce
6 – točka VI. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica
7 – točka VII. Sklep o povp. gradbeni ceni za m2 koristne stanovanjske površine in povp. stroških kom. urejanja stavbnih zemljišč za leto 2023 in točka VIII. Sklep o vred
8 – točka IX. Sklep o potrditvi cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Radovljica
9 – točka X. Turistična strategija Občine Radovljica 2023-2028
10 – točka XI. Program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2023
11 – točka XII. Okvirni časovni in vsebinski plan sej Občinskega sveta Občine Radovljica za leto 2023
12 – točka XIII. Pobude in vprašanja