Javni razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za obnovo stan. in večstan. objektov, ki so razglašeni za spomenik oz. enoto kulturne dediščine

10.03.2017 Boštjan L.