4. seja občinskega sveta

17. 3. 2023 Klemen Š.
Seja je potekala dne 27.03.2023 ob 16.00
Dokumenti, priloge Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
Prenesi vse kategorije dokumentov
Audio, video posnetki Prenesi kategorijo dokumentov
Klikni tukaj za prikaz prilog
0. Sprejem dnevnega reda
I. Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta
II. Pobude in vprašanja, informaciji
III. Volitve in imenovanja
IV. Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2022 s poročilom o prerazporeditvi sredstev po sklepu župana in poročili o delu
V. Predloga Odlokov o proračunih Občine Radovljica za leti 2023 in 2024
VI. Predlog Odloka o sedmih spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda občine Radovljica
VII. Osnutek Odloka o subvencioniranju razlik pri ceni socialnega servisa razvoza kosil v občini Radovljica
VIII. Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občini Radovljica
IX. Soglasje k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest in notranji organizaciji dela v Muzejih radovljiške občine
X. Soglasje k redni delovni uspešnosti ravnateljev in direktorjev javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, katerih ustanoviteljica je Občina Radovljica, za
XI. Sklep o spremembi periodičnosti izhajanja časopisa Občine Radovljica Deželne novice
XII. Letno poročilo o uresničevanju programske zasnove in uredniške politike Deželnih novic za leto 2022
XIII. Sklep o ugotovitvi javne koristi
XIV. Premoženjsko pravni zadevi