Obvestilo o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic močnih neurij s plazovi in poplavami za obdobje med 27. oktobrom in 6. novembrom 2023

16. 11. 2023 Metka G. (Kabinet župana)