Vabilo na predstavitev pobude za pripravo OPPN za del območja LE 01 - Center Lesce (7. Zgornja terasa)

16. 11. 2023 Boštjan L.
16.11.2023
Javna naznanila in razgrnitve
29.11.2023 do 18:00
3503-0012/2023
16.11.2023
Staša Čelik Janša
045372336