Vloga za izdajo projektnih pogojev za poseg v varovalnem pasu cest

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE