Vabilo k sooblikovanju izhodišč za tretje spremembe in dopolnitve OLN Dolina v Lescah

30. 11. 2021 Boštjan L.
30.11.2021
Javna naznanila in razgrnitve
29.12.2021 do 23:59
3503-0008/2021
29.11.2021
Staša Čelik Janša
045372336