Objava stališč do pripomb med javno razgrnitvijo tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah (Id. št. 2978).

1. 3. 2024 Boštjan L.
01.03.2024
Stališča do pripomb in predlogov
18.03.2024 do 23:59
29.02.2024
Staša Čelik Janša
045372336