Domov Občina Predpisi Register predpisov

Odlok o razglasitvi etnoloških spomenikov lokalnega pomena v občini Radovljica