DN UO, Št.130 - 3. 9.2010

3. 9. 2010
Odlok o razglasitvi etnoloških spomenikov lokalnega pomena v občini Radovljica (128/2010,132/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 08.09.2010
Začetek veljavnosti: 03.09.2010