DN UO, Št. 233, 13.10.2017

13. 10. 2017 Boštjan L.
Odlok o četrtih spremembah in dopolnitvah Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, Št. 233, 13.10.2017)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.09.2017
Začetek veljavnosti: 21.10.2017
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev (DN UO, Št. 233, 13.10.2017)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.09.2017
Začetek veljavnosti: 28.10.2017
Konec veljavnosti: 28.12.2019