Objava stališč do pripomb med javno razgrnitvijo

21.12.2018 Manca Š. M. (Kabinet župana)