DN UO, Št. 254, 29.3.2019

29. 3. 2019 Boštjan L.
Odlok o o kategorizaciji občinskih cest v občini Radovljica (DN UO, Št. 254, 29.3.2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.09.2018
Začetek veljavnosti: 06.04.2019
Tip objave: Odlok
Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2018 (DN UO, Št. 254, 29.3.2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.03.2019
Začetek veljavnosti: 30.03.2019
Tip objave: Odlok
Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2019 (DN UO, Št. 254, 29.3.2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.03.2019
Začetek veljavnosti: 30.03.2019
Tip objave: Odlok
Odlok o proračunu Občine Radovljica za leto 2020 (DN UO, Št. 254, 29.3.2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.03.2019
Začetek veljavnosti: 30.03.2019
Tip objave: Odlok
Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta za Centralno čistilno napravo (severni del) (DN UO, Št. 254, 29.3.2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.03.2019
Začetek veljavnosti: 06.04.2019
Tip objave: Odlok
Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Radovljica (DN UO, Št. 254, 29.3.2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.03.2019
Začetek veljavnosti: 30.03.2019
Tip objave: Odlok
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev (DN UO, Št. 254, 29.3.2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.03.2019
Začetek veljavnosti: 30.03.2019
Konec veljavnosti: 01.06.2020
Tip objave: Sklep
Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v Vrtcu Radovljica v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021 (DN UO, Št. 254, 29.3.2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.03.2019
Začetek veljavnosti: 30.03.2019
Tip objave: Sklep