Domov Občina Predpisi DN UO, Št. 268, 5.6.2020

DN UO, Št. 268, 5.6.2020

5. 6. 2020 Boštjan L.
Zaključni račun proračuna Občine Radovljica za leto 2019 (DN UO, Št. 268, 5.6.2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.05.2020
Začetek veljavnosti: 06.06.2020
Tip objave: Drugo
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2020 – Rebalans I (DN UO, Št. 268, 5.6.2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.05.2020
Začetek veljavnosti: 06.06.2020
Tip objave: Odlok
Odlok o kriterijih in merilih za financiranje krajevnih skupnosti v občini Radovljica (DN UO, Št. 268, 5.6.2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.05.2020
Začetek veljavnosti: 17.06.2020
Tip objave: Odlok
Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta Leški hrbet (DN UO, Št. 268, 5.6.2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.05.2020
Začetek veljavnosti: 13.06.2020
Tip objave: Odlok
Pravilnik o postopku izvedbe participativnega proračuna v občini Radovljica (DN UO, Št. 268, 5.6.2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.05.2020
Začetek veljavnosti: 06.06.2020
Tip objave: Pravilnik
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu (DN UO, Št. 268, 5.6.2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.05.2020
Začetek veljavnosti: 01.06.2020
Tip objave: Sklep
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov Vrtca Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtcev (DN UO, Št. 268, 5.6.2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.05.2020
Začetek veljavnosti: 01.06.2020
Tip objave: Sklep