DN UO, Št. 272, 30.10.2020

30. 10. 2020 Boštjan L.
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Radovljica (DN UO, Št. 272, 30.10.2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.10.2020
Začetek veljavnosti: 14.11.2020
Tip objave: Odlok
Odlok o spremembah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Radovljica (DN UO, Št. 272, 30.10.2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.09.2020
Začetek veljavnosti: 31.10.2020
Tip objave: Odlok
Navodilo o razveljavitvi Navodila za ureditev zemljiškoknjižnega stanja zemljišč v javni rabi (DN UO, Št. 272, 30.10.2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.09.2020
Začetek veljavnosti: 31.10.2020
Tip objave: Drugo
Odredba o razveljavitvi Odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Občine Radovljica (DN UO, Št. 272, 30.10.2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.09.2020
Začetek veljavnosti: 31.10.2020
Tip objave: Drugo