DN UO, Št. 182-21. 2.2014

21. 2. 2014
Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Radovljica (182/2014)
Status: Veljavno
Organ: Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Datum sprejetja: 27.01.2014
Začetek veljavnosti: 22.02.2014
Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Radovljica (182/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.02.2014
Začetek veljavnosti: 08.03.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2014 (182/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.02.2014
Začetek veljavnosti: 23.02.2014
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne (182/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.06.2013
Začetek veljavnosti: 01.02.2014
Konec veljavnosti: 11.01.2020
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Radovljica za programsko obdobje 2007-2013 (182/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.02.2014
Začetek veljavnosti: 22.02.2014
Konec veljavnosti: 27.06.2016