DN UO, Št. 188 - 27.6.2014

27. 6. 2014
Poslovnik Občinskega sveta Občine Radovljica (188/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2014
Začetek veljavnosti: 12.07.2014
Statut občine Radovljica (188/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2014
Začetek veljavnosti: 12.07.2014
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem Radovljica (188/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2014
Začetek veljavnosti: 12.07.2014
Konec veljavnosti: 31.05.2016
Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radovljica (188/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2014
Začetek veljavnosti: 28.06.2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2014 (188/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.06.2014
Začetek veljavnosti: 28.06.2014