DN UO, Št. 191 - 3.10.2014

3. 10. 2014
Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica (191/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.2014
Začetek veljavnosti: 11.10.2014
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo ceste Lesce - Begunje (191/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.2014
Začetek veljavnosti: 11.10.2014
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje proizvodnih površin RA 80 – gramoznica Graben (191/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.2014
Začetek veljavnosti: 11.10.2014
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rekonstrukcijo Savske ceste v Radovljici (191/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.2014
Začetek veljavnosti: 11.10.2014
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje mešanih površin RA 22 – Predtrg (1. faza) (191/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.2014
Začetek veljavnosti: 10.10.2014
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Radovljica (191/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.2014
Začetek veljavnosti: 04.10.2014
Konec veljavnosti: 29.09.2018