DN UO, Št. 170 - 1.3.2013

1. 3. 2013
Redakcijski popravek Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 159/2012) (159/2013)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 21.02.2013
Začetek veljavnosti: 01.03.2013
Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica (170/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.02.2013
Začetek veljavnosti: 09.03.2013
Odlok o delni razveljavitvi Odloka o razglasitvi Oble gorice in Volčjega hriba za naravna spomenika (170/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.02.2013
Začetek veljavnosti: 02.03.2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za centralno območje Radovljice (170/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.02.2013
Začetek veljavnosti: 09.03.2013