DN UO, Št. 175 - 28.6. 2013

28. 6. 2013
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica (175/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.06.2013
Začetek veljavnosti: 13.07.2013
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu novincev v Vzgojnovarstveni zavod Radovljica (175/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.06.2013
Začetek veljavnosti: 13.07.2013
Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica v šolskem letu 2013/2014 (175/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.06.2013
Začetek veljavnosti: 04.07.2013
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica (175/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.06.2013
Začetek veljavnosti: 13.07.2013
Konec veljavnosti: 31.08.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2013 (175/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 12.06.2013
Začetek veljavnosti: 29.06.2013