DN UO, št. 178 - 11. 10. 2013

11. 10. 2013
Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (178/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.09.2013
Začetek veljavnosti: 12.10.2013
Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč na domu – socialna oskrba na domu (178/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.09.2013
Začetek veljavnosti: 01.11.2013
Obvezna razlaga 12., 13., 14. in 15. člena Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica (178/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.09.2013
Začetek veljavnosti: 12.10.2013
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Zgornja Dobrava ZgD 04 (DN UO, št. 178 - 11. 10. 2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.09.2013
Začetek veljavnosti: 12.10.2013
Odlok o dopolnitvi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radovljica (178/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.09.2013
Začetek veljavnosti: 19.10.2013