DN UO, Št. 155 - 2. 3. 2012

2. 3. 2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Radovljica (155/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.02.2012
Začetek veljavnosti: 03.03.2012
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje na Stočju v Kropi (155/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.02.2012
Začetek veljavnosti: 10.03.2012
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica (155/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.02.2012
Začetek veljavnosti: 17.03.2012