DN UO, Št. 159 - 1. 6. 2012

1. 6. 2012
Odlok o Strategiji prostorskega razvoja občine Radovljica z urbanistično zasnovo Radovljica - Lesce (159/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.06.2011
Začetek veljavnosti: 09.06.2012
Odlok o prostorskem redu Občine Radovljica (159/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.02.2012
Začetek veljavnosti: 09.06.2012
Tip objave: Prostorski akt
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v najem ter določanju najemnin (159/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.05.2012
Začetek veljavnosti: 02.06.2012