DN UO, Št. 160 - 22. 6. 2012

22. 6. 2012
Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v Vzgojnovarstvenem zavodu Radovljica v šolskem letu 2012/2013 (160/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2012
Začetek veljavnosti: 05.07.2012
Sklep o določitvi cen programov vrtcev Vzgojnovarstvenega zavoda Radovljica in dodatnih znižanjih plačil staršev za programe vrtca (160/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.06.2012
Začetek veljavnosti: 07.07.2012