DN UO, Št.124 - 5.3. 2010

5. 3. 2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica (124/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.01.2010
Začetek veljavnosti: 06.03.2010
Konec veljavnosti: 09.06.2012