DN UO, Št.114- 8.5.2009

8. 5. 2009
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica (114/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.05.2009
Začetek veljavnosti: 09.04.2009
Konec veljavnosti: 09.06.2012