DN UO, Št. 93 - 11.4.2008

11. 4. 2008
Odlok o komunalnem prispevku v občini Radovljica (93/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.03.2008
Začetek veljavnosti: 26.04.2008
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč v občini Radovljica (93/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.03.2008
Začetek veljavnosti: 26.04.2008