DN UO, Št. 76 - 08.6.2007

08.06.2007
Odlok o časopisu občine Radovljica (76/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.05.2007
Začetek veljavnosti: 16.06.2007
Odlok o razglasitvi arheološke lokacije Mošnje - rimska naselbina Pod cesto za kulturni spomenik lokalnega pomena (76/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.05.2007
Začetek veljavnosti: 16.06.2007
Pravilnik o pomoči za novorojene otroke v občini Radovljica (76/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.05.2007
Začetek veljavnosti: 16.06.2007
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v občini Radovljica NEVELJAVEN (76/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.05.2007
Začetek veljavnosti: 09.06.2007