DN UO, Št. 48 - 4.2.2005

4. 2. 2005
Pravilnik o merilih za določanje plač direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Radovljica (48/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.01.2005
Začetek veljavnosti: 12.02.2005
Sklep o ustanovitvi komisije za mladinsko in študentsko dejavnost v občini Radovljica (48/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.01.2005
Začetek veljavnosti: 12.02.2005
Redakcijski popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Kropa (48/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 27.01.2005
Začetek veljavnosti: 04.02.2005
Konec veljavnosti: 09.06.2012
Redakcijski popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica (48/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 27.01.2005
Začetek veljavnosti: 04.02.2005
Konec veljavnosti: 09.06.2012
Redakcijski popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana za obdobje 1986-1990 (48/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.01.2005
Začetek veljavnosti: 04.02.2005
Konec veljavnosti: 09.06.2012
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu zazidalnega načrta za centralno območje Radovljice (48/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.01.2005
Začetek veljavnosti: 05.02.2005
Odredba o vrednosti faktorja izračuna takse ob priključitvi na javni vodovod in kanalizacijo v Občini Radovljica za leto 2005 (48/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 26.01.2005
Začetek veljavnosti: 05.02.2005