DN UO, Št. 57 - 09.12.2005

9. 12. 2005
Odlok o občinskih cestah Prečiščeno besedilo (57/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Začetek veljavnosti: 09.12.2005
Konec veljavnosti: 07.07.2018
Redakcijski popravek Odloka o zazidalnem načrtu za »Poslovno cono Lesce – vzhod” - PB-1 (57/2007)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 30.11.2005
Začetek veljavnosti: 09.12.2005
Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in o povprečnih stroških urejanja zemljišč v občini Radovljica za leto 2006 (57/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.12.2005
Začetek veljavnosti: 09.12.2005
Odredba o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča (57/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.12.2005
Začetek veljavnosti: 09.12.2005
Sklep o načinu financiranja političnih strank v občini Radovljica NEVELJAVEN (57/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 30.12.2005
Začetek veljavnosti: 10.12.2005